Metodologia CreaTIC

A CreaTIC creem un ambient educatiu, lúdic i tecnològic que motiva els estudiants a comprometre’s en el procés d’aprenentatge, afrontar desafiaments amb confiança, i adquirir habilitats essencials per al desenvolupament integral i l’èxit a llarg termini. La metodologia de CreaTIC combina quatre eixos fonamentals recolzats per investigacions i resultats científics recents per crear un enfocament educatiu holístic i efectiu amb l’alumne al centre de l’aprenentatge:

  • La Teoria del Flow
  • L’avaluació formativa
  • La Mentalitat de Creixement
  • Les Competències Transversals

Cadascun d‟aquests elements aporta aspectes clau per al desenvolupament integral dels estudiants, fomentant la participació activa, l’aprenentatge profund i l’adquisició d’habilitats rellevants per al món actual.

A més, les nostres activitats s’alineen amb els Objectius estratègics Europeus (ODS4: EDUCACIÓ DE QUALITAT i ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE) i amb l’actual Curriculum Espanyol.

 

  • Per a més detalls sobre com treballem fes CLICK AQUÍ
  • També pots conèixer el nostre equip AQUÍ

Teoria del Flow

La teoria del Flow (o l’estat de fluir), desenvolupada pel psicòleg Mihály Csíkszentmihályi, se centra en la idea que les persones arriben a un estat òptim de compromís i satisfacció quan es troben en una activitat desafiant però assolible. En el context educatiu, això implica dissenyar experiències d’aprenentatge que involucrin els estudiants de manera profunda i significativa. Per això a CreaTIC presentem tasques que s’adaptin al nivell d’habilitat de cada estudiant, donant retroalimentació constant per mantenir-los a la “zona de Flow”.

El nivell de dificultat de les tasques i els reptes creix igual dels coneixements i les habilitats dels estudiants. També adaptem les classes a les maneres d’aprendre, a l’estat actual i als interessos de l’alumnat usant les metodologies més adequades del moment – Aprenentatge per Descobriment o Ensenyament per Indagació, Aprenentatge Basat en Projectes, Ludificació (en anglès Gamification), etc.

Evaluació Formativa

L’avaluació formativa (en anglès formative assessment) es basa en la idea que la retroalimentació contínua i específica és essencial per a l’aprenentatge efectiu. En lloc de centrar-se en qualificacions finals (avaluacions sumatives), aquesta metodologia es concentra a proporcionar comentaris constants als estudiants, guiar la instrucció i donar forma al camí de l’aprenentatge. El concepte d‟avaluació formativa s‟alinea amb el treball d‟autors com Shirley Clarke, Siobhán Leahy i Dylan Wiliam. Clarke, pionera al camp, ressalta la importància de l’avaluació formativa en la promoció de l’ensenyament i l’aprenentatge efectius. Advoca perquè els professors involucren activament els estudiants en el procés d’avaluació, permetent comprendre les seves fortaleses, debilitats i àrees de millora.

Leahy, també emfatitza el paper de l’avaluació formativa en el cultiu de l’autonomia i les habilitats metacognitives dels estudiants, permetent-los prendre control del seu propi camí d’aprenentatge. Wiliam subratlla el poder de la retroalimentació com a catalitzador del creixement, instant els educadors a brindar orientació precisa i accionable que impulsi els estudiants cap al mestratge. En aquest sentit, a CreaTIC fem servir una varietat d’eines, com ara discussions a classe per identificar àrees de millora i guiar els estudiants cap al domini dels conceptes. Les nostres professores i professors estan formats per guiar els participants a les activitats CreaTIC, observar, retroalimentar i ajustar l’ensenyament en temps real per adaptar-se a les necessitats dels estudiants millorant l’aprenentatge, proporcionant comentaris motivadors i assenyalar-los els èxits.

Mentalitat de creixement

La mentalitat de creixement (en anglès, Growth mindset), proposada per la psicòloga Carol Dweck, fa referència a la creença que les habilitats i la intel·ligència es poden desenvolupar a través de l’esforç, la pràctica i la perseverança. El treball innovador de Carol Dweck sobre la mentalitat de creixement ha tingut un impacte transformador a l’educació. La mentalitat de creixement postula que les habilitats individuals no són trets fixos, sinó que es poden desenvolupar a través de l’esforç, l’aprenentatge i la perseverança. Abraçar una mentalitat de creixement condueix a una resiliència més gran, motivació i disposició per enfrontar desafiaments. En el context educatiu, aquesta mentalitat fomenta la idea que els errors i els desafiaments són oportunitats per aprendre i créixer. Al llibre “Mindset” de Dweck aclareix el profund impacte de la mentalitat en l’aprenentatge i l’èxit.

Demostra com les persones amb mentalitat de creixement aborden els desafiaments com a oportunitats de creixement, mentre que aquells amb mentalitat fixa poden evitar els desafiaments per protegir les seves habilitats autopercebudes. Els educadors de CreaTIC busquen fomentar aquesta mentalitat dels esforços i la resiliència dels estudiants, en lloc d’enfocar-se únicament als resultats. Els estimulem aprendre dels errors, proposar idees i provar diferents solucions sense por d’equivocar-se. En fomentar una mentalitat de creixement, els educadors empoderen els estudiants perquè abracin els desafiaments, vegin els contratemps com a passos cap a la millora i inverteixin esforç en els camins d’aprenentatge.

Competències transversals

Les competències transversals, també conegudes com a habilitats toves o habilitats del segle XXI, són habilitats que transcendeixen les matèries acadèmiques i són fonamentals per a l’èxit a la vida personal i professional. Aquestes habilitats inclouen la comunicació efectiva, el treball en equip, la resolució de problemes, la creativitat i el pensament crític. Integrar aquestes competències en la metodologia d’ensenyament i aprenentatge garanteix que els estudiants desenvolupin habilitats que els permetin enfrontar els reptes del món real amb èxit. L’ensenyament de programació i robòtica educativa que ofereix CreaTIC aporta positivament al desenvolupament de competències transversals als estudiants. A través de la resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat en la programació i el disseny de robots, els estudiants enforteixen habilitats essencials com la comunicació en equips col·laboratius, l’autodirecció en l’aprenentatge autònom, l’adaptabilitat davant l’evolució tecnològica, la resiliència en enfrontar desafiaments i errors, així com la consciència ètica en la utilització responsable de la tecnologia. Aquestes competències transversals es cultiven en un context que promou el pensament innovador i l’habilitat per abordar problemes complexos, preparant els estudiants per a l’èxit en diversos àmbits de la seva vida.